CREATIVE CHAOS   ▋ blog

Xastir in TH-D72e

PUBLISHED ON 17/09/2011 — EDITED ON 11/12/2023 — HAM

Uspešno sem povezal Xastir in postajo :)

Povežemo postajo in računalnik s priloženim USB kablom.

tail | dmesg

nam pokaže zadnjo priklopljeno napravo, v mojem primeru:

[510302.922373] usb 5-2: new full speed USB device number 6 using uhci_hcd
[510303.085763] cp210x 5-2:1.0: cp210x converter detected
[510303.192365] usb 5-2: reset full speed USB device number 6 using uhci_hcd
[510303.329937] usb 5-2: cp210x converter now attached to ttyUSB2

ugotovimo, da je naprava locirana kot /dev/ttyUSB2.

Na postaji nastavimo menu 350 PC Port, Output na ON (prenos je 9600 bps, COM Port menu 330, čeprav mislim da ima to vpliv samo na COM in da je v primeru USB povezave 9600 bps privzeta nastavitev).

Odpremo Xastir, Interface -> Interface Control -> Add -> Serial TNC w/GPS on AUX TNC port nastavimo na /dev/ttyUSB2, Port na 9600 bps.

Nastavimo frekvenco za APRS, 144.800 MHz v našem primeru, in prižgemo TNC (APRS12).

Ikonice bi se ob sprejemu morale prikazovati na mapi :)

TAGS: APRS, HACK, KENWOOD, XASTIR